Nasi Lektorzy

 • posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe (min. licencjat)
 • mają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi
 • mają ciekawą osobowość i zainteresowania,
 • posiadają umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • chętnie uczą się nowych rzeczy
 • lubią swoją pracę
 • umiejętnie wspierają słuchaczy w nabywaniu wiedzy,
 • dbają o miłą atmosferę na zajęciach,
 • są zawsze przygotowani do zajęć,
 • poświęcają równą ilość uwagi każdemu słuchaczowi,
 • umiejętnie i efektywnie korzystają z nowoczesnych technologii,
 • inspirują i motywują do pracy.
 • otrzymują pełne wsparcie metodyczne
 • mają możliwość pracy z wybraną grupą wiekową
 • uczestniczą w szkoleniach metodycznych zgodnych z zainteresowaniami
 • mają możliwość doskonalenia umiejętności w zagranicznych szkołach językowych
   
Zapisy na Nowy Rok Szkolny 2022/2023

Mamy ofertę dla wszystkich! Zapraszamy:)  ZAPISY trwają.