Nasi Lektorzy

 • posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe (min. licencjat)
 • mają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi
 • mają ciekawą osobowość i zainteresowania,
 • posiadają umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • chętnie uczą się nowych rzeczy
 • lubią swoją pracę
 • umiejętnie wspierają słuchaczy w nabywaniu wiedzy,
 • dbają o miłą atmosferę na zajęciach,
 • są zawsze przygotowani do zajęć,
 • poświęcają równą ilość uwagi każdemu słuchaczowi,
 • umiejętnie i efektywnie korzystają z nowoczesnych technologii,
 • inspirują i motywują do pracy.
 • otrzymują pełne wsparcie metodyczne
 • mają możliwość pracy z wybraną grupą wiekową
 • uczestniczą w szkoleniach metodycznych zgodnych z zainteresowaniami
 • mają możliwość doskonalenia umiejętności w zagranicznych szkołach językowych
   
REKRUTACJA 2020/2021

Zapraszamy na zajęcia 28 września

Zapisy: 603 994 112, 538 335 618

oraz w   Wirtualnym Sekretariacie